Prohlášení

Právní informace pro Hotel Pod Jasany

 • Adresa pro hotel: Horni 213
 • Název společnosti: Hotel Pod Jasany
 • DIČ: CZ26255189
 • Kontaktní telefonní číslo / E-mailová adresa: 00420 499 433 520 / info@hotelpodjasany.com

Právní informace pro hostující společnost

 • Název hostující společnosti: Automatic Netware Limited, trading as Bookassist
 • Číslo společnosti: IE312796
 • Registrovaná adresa: 1st Floor South Block, Rockfield Central, Dublin D16 R6V0, Ireland
 • Kontaktní telefonní číslo / E-mailová adresa: +353 1 676 2913 / ireland@bookassist.com
 • Webové stránky: www.bookassist.org

Všeobecné podmínky

Soukromí a důvěrnost uživatelských informací je důležité. Zavázali jsme se k zachování soukromí a zabezpečení vašich uživatelských informací. Z času na čas možná aktualizujeme tyto podmínky, prosíme tedy kontrolujte je zde často. Hotel nebude bez souhlasu zveřejňovat uživatelské informace žádné třetí straně.

Jaké informace shromažďujeme o vás? Jak je používáme?

Věnujeme maximální péči k zabezpečení osobních informací, které získáváme od vás, nejsou použity cestou, které si možná nejste vědomi nebo vám není příjemná. Možná budete chtít požádat o informace o našem hotelu, podílet se na jedné z našich akcí nebo přihlásit se na náš email nebo poštovní seznamy. V odpovědi, můžeme požádat o informace jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a/nebo telefonní číslo.

V případě, že jste se rozhodli poskytnout nám tyto informace, budeme je používat pouze pro stanovený účel. Informace shromážděné na stránce mohou být použity k: vložení vašeho e-mailu do naší akce, zaslání marketingových komunikací nebo dotazníků, odpověď na vaše otázky nebo návrhy, vylepšení kvality vaší návštěvy na našich stránkách. Můžete se rozhodnout k neúčasti prostřednictvím emailu. info@hotelpodjasany.com

Zabezpečené rezervace

Jestliže se rozhodnete vytvořit online rezervaci na stránkách, budete odkázáni na rezervační rozhraní a rezervační systém poskytnutý naším booking management system partnerem, Bookassist. Rozumíme, že zabezpečení zůstává hlavním znepokojením pro online spotřebitele a proto jsme vybírali našeho Booking Engine partnera pečlivě.
Všechny informace zaslané do těchto stránek, pokud v SSL relaci, jsou šifrované a chráněné před prozrazením třetím stranám. Bookassist je certifikován jako vyhovující PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

Ochrana vašich informací

Chceme zajistit, aby návštěvníci našich stránek pociťovali jistotu při používání stránek k plánování a rezervování jejich ubytování. Hotel je zavázán k ochraně informací, které shromažďujeme. Hotel implementoval bezpečnostní program pro ochranu informací, které jsou uchovávány v našem systému, před neautorizovaným vstupem. Naše stránky jsou hostovány v bezpečném prostředí. Servery/Systémy stránek jsou konfigurovány s šifrováním dat, kódováním, technologiemi a standardními firewall. Když zadáte osobní informace během rezervačního procesu nebo zákaznický email během přihášení, data jsou chráněna přes Secure Socket Layer (SSL) technologii pro zajištění bezpečného přenosu.

Ochrana osobních údajů dětí & Souhlas rodičů

Prosíme, buďte si vědomi, že hotel nenavrhl tuto stránku, a nemá v úmyslu, aby mohla být použita kýmkoliv pod 18 let věku. Proto, tato stránka by neměla být používána kýmkoliv mladším 18 let. Naše podmínky ochrany osobních údajů nám zakazují přijímání uživatelů, kteří jsou mladší 18 let. Hotel výslovně požaduje, aby osoby mladší 18 let, nepoužívali tuto stránku nebo předložili nebo zveřejňovali informace na stránce. V případě, že Hotel neúmyslně získává osobní informace nebo jiná data od uživatelů mladších 18 let, hotel nebude vědomě poskytovat tato data žádné třetí straně k jakémukoliv účelu, a jakékoliv následné zveřejnění by bylo vzhledem ke skutečnosti, že uživatel mladší 18 let používal stránky a poskytl osobní údaje bez žádosti nebo povolení od hotelu.

Odkazy poskytnuté na jiné stránky

Hotel může poskytnout odkazy na počet jiných webových stránek, u kterých se domníváme, že vám mohou nabízet užitečné informace a služby. Nicméně, tyto stránky nenásledují stejná podmínky ochrany osobních údajů jako hotel. Proto nejsme zodpovědní za podmínky ochrany osobních údajů nebo akce třetích stran včetně bez omezení, žádní majitelé webových stránek, jejichž stránky mohou být dosaženy skrz tyto stránky. Žádáme vás, abyste kontaktovali příslušné strany kontroly těchto webových stránek třetích stran nebo zažádali o přístup jejich on-line podmínkám pro relevantní informace o jejich praktikách sběru dat a podmínkách o ochraně osobních dat před předložením jakýchkoliv osobních informací nebo jiných citlivých dat.

Váš souhlas s touto ochranou osobních dat

Použitím těchto stránek vyjadřujete svým jménem a jménem osob, které zastupujete a jejíž údaje zadáváte (pokud takové jsou) souhlas s on-line ochranou osobních údajů a s všeobecnými podmínkami použití těchto stránek včetně souhlasu s uchováváním osobních údajů a informací hotelem, jak je popsáno v tomto prohlášení.

Změny podmínek

Hotel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto Podmínky ochrany osobních údajů a zveřejňovat změny bez konkrétního oznámení uživatelům na webové stránce.

Kontaktovat hotel

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se těchto Podmínek ochrany osobních údajů prosíme kontaktujte hotel The Hotel at 00420 499 433 520 or info@hotelpodjasany.com.

Toto zabezpečení, ochrana a Cookies podmínky aplikované na našich hotelových webových stránkách.


1. Zabezpečení

Náš hotel je spojen s Bookassistem, který nám poskytuje Booking engine služby.

Thawte zabezpečovací certifikát

Bookassist je ověřen jako poskytovatel služeb skrz Thawte Certification Authority. Čtěte více na tomto linku:

Bezpečnost kreditních karet

Stránka podrobnosti o kreditních kartách systému Bookassist je chráněna výkonnou šifrovací technologií Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje Vaše jméno, číslo kreditní karty a datum platnosti před jejich cestou po internetu. Tím se obchodování prostřednictvím internetu stává stejně bezpečné jako nákup po telefonu. Tím je zajištěno, že informace o Vaší kreditní kartě zůstanou naprosto důvěrné. Od zahájení naší činnosti v roce 1999 SSL technologie bezpečného připojení a bezpečné transakce již účinně ochránila tisíce Bookassist zákazníků, kteří online přenesli čísla svých kreditních karet a udělali nákup.

Stránka podrobnosti o kreditních kartách systému Bookassist je chráněna výkonnou šifrovací technologií Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje Vaše jméno, číslo kreditní karty a datum platnosti před jejich cestou po internetu. Tím se obchodování prostřednictvím internetu stává stejně bezpečné jako nákup po telefonu. Tím je zajištěno, že informace o Vaší kreditní kartě zůstanou naprosto důvěrné. Od zahájení naší činnosti v roce 1999 SSL technologie bezpečného připojení a bezpečné transakce již účinně ochránila tisíce Bookassist zákazníků, kteří online přenesli čísla svých kreditních karet a udělali nákup.

2. Prohlášení o Ochraně osobních údajů

oto prohlášení se vztahuje na webové stránky a systémy společnosti Automatic Netware Ltd,obchodující jako Bookassist, jeho pobočky a dceřinné společnosti.

Respektujeme Vaše soukromí. To je důvod, proč jsme věnovali čas zveřejnění našich postupů shromažďování informací a našich zásad ochrany osobních údajů. Prosíme, věnujte čas přečtení tohoto dokumentu.

Proč shromažďujeme informace?

 • Sběr informací poskytuje specifické výhody pro Vás, návštěvníky našich webových stránek
 • Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces rezervace mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytovacích služeb, s cílem usnadnit nákup e-voucherů, nabídnout Vám další služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám a/nebo nám pomohou zlepšit tento proces pro budoucí použití.

K jakému/ým účelu/ům sbíráme informace?

 • Průběh nebo podpora činnosti, jmenovitě rezervačního procesu nebo nákupu e-voucherů
 • Proces dobrovolné registrace zákazníka
 • Statistické používání systému k jeho možnému vylepšení
 • Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány bez souhlasu třetím stranám

Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?

 • Bookassist, jeho pobočky a dceřinné společnosti
 • Poskytovatelé ubytovacích služeb, u kterých se bude realizovat Vaše rezervace, možná nesdílejí naše zásady ochrany osobních údajů
 • Poskytovatelé finančních služeb platebního styku možná nesdílejí naše zásady ochrany osobních údajů
 • Instituce, které k tomu mají oprávění

Jaký přístup garantujeme našim návštěvníkům ke shromážděným informacím, které se jich týkají?

 • Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání


Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.

Chcete-li kontaktovat Bookassist, prosíme, podívejte se na kontaktní údaje našich kanceláří na Bookassist.org/contact.jsp

Pro kontak našeho hotelu, prosíme podívejte se na kontaktní kontaktní detaily na našich webových stránkách

3. Podmínky Cookies

Tyto podmínky nastiňují, jak můžeme použít cookies na našich webových stránkách.

Respektujeme vaše právo na soukromí. S veškerými osobními informacemi, které jste dobrovolně vložili na této webové stránce, bude zacházeno s příslušnými standardy bezpečnosti a důvěrnosti a v souladu s Irich Data Protection Acts, 1988 (ve znění pozdějších předpisů).

Co jsou Cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou stažené z vašeho zařízení, když navštěvíte naše webové stránky. Cookies jsou pak poslány zpět do původních webových stránek každé další návštěvě nebo do jiných webových stránek, které rozpoznávají Cookie. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat uživatelské zařízení.

Jaké typy Cookies mohou být použité na těchto webových stránkách?

Nezbytně nutné Cookies

Nezbytně nutné Cookies jsou nutné, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat jejich nástroje. Používáme tyto Cookies k zajištění služeb, které jste si výslovně vyžádali.

Příklady nezbytně nutných Cookies, které mohou být používány na této stránce:

Bookassist udržení relace uživatele

Výkonnostní Cookies

Výkonnostní Cookies jsou Cookies, které shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, například na které stránky návštěvníci chodí nejvíce. Používáme tyto Cookies k shromažďování informací anonymně na stránkách, které navštěvujete.

Příklady výkonnosti Cookies, které je možné používat na této stránce

Google Analytics: Web analytics služby poskytované Google, Inc. ("Google"). Tato služba používá Cookies. Cookies pomáhájí analyzovat webové stránky, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Informace generované přes Cookies o vašem užívání webových stránek(včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy na Google serverech ve Spojených státech. Google bude tyto informace používat pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavení reportů aktivit na webových stránkách pro nás a poskytování dalších služeb týkajících se webové aktivity a užívání internetu. Google může také přenášet tyto informace třetím stranám, kde to požaduje zákon nebo kde tyto třetí strany zpracovávají informace pro Google. Google nebude spojovat vaše IP adresy s jakýmikoliv jinými daty. Můžete odmítnout používání cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, nicméně si uvědomte, že pokud to uděláte, nebudete moci plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky a povolením cookies, souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a pro účely, jak je uvedeno výše.

Bookassist sledování konverze cookie: Statistiky sledování konverzí.

Účelné Cookies

Účelné cookies jsou cookies, které umožňují webové stránce zapamatovat si volby od uživatele (jméno, adresu, jazyk). Používáme tyto cookies k zapamatování vytvořených voleb ke zlepšení našich uživatelských zkušeností.

Příklady funkčních Cookies, které mohou být používány na této stránce:

Expression Engine cookie: udržení uživatelských preferencí jako je jazyk.

Bookassist číslo_rezervace: uloží volby uživatele.

Reklamní Cookies

Reklamní Cookies je technologie pomocí které je uživateli zobrazována reklama více odpovídající jeho zájmu. Pomocí těchto Cookies je zaznaménána informace zda uživatel navštívil danou stránku. Tato technologie je podporována mnoha internetovými stránkami. My tyto Cookies používáme ke sběru informací, o tom které stránky jste navštivili a podle toho vám zobrazujeme odpovídající reklamu.

Reklama na míru

Jestliže máte Cookies povolené na vašem počítači, budeme vám prezentovat reklamy relevantní k našim webovým stránkám. Google a třetí strana prodejců ukazují naše reklamy skrz rozdílné internetové strany. Jestliže máte zapnuté Cookies, můžete vidět naše reklamy pro tyto webové stránky na jiných webových stránkách. Jestliže si budete přát se odhlásit z reklamy na míru, prosíme navštivte Network Advertising Initiative opt-out stránku http://www.networkadvertising.org/choices/

Cookies třetí strany

Můžeme instalovat cookies třetí strany na naše webové stránky. Cookies třetí strany jsou cookies, které jsou nastaveny na jinou doménu než webové stránky, které jsou navštěvovány uživateli. Jestliže uživatel navštěvuje webové stránky a jiný subjekt nastaví cookie skrz tuto webovou stránku, tak toto by byla cookie třetí strany.

Příklady třetí strany cookies, které mohou být používány na této stránce.

Adobe online marketing a web analytics shromažďuje statistické informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky.

Google Adwords: shromažďuje statistické informace o uživateli a konverzi.

Google Remarketing: umožňuje reklamu u uživatelů, kteří navštívili stránku.

Facebook sdílení sociálních médií.

Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky a poskytovat vám více osobní služby. Jestliže, po dodání osobních informací, požadujete kopii nebo si přejete diskutovat, opravit nebo vymazat je, prosíme, kontaktujte nás. Kontaktujte Bookassist, prosíme, podívejte se do kontaktu Bookassist.org/contact.jsp

Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče; funkce Nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit www.aboutcookies.org, které obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.

Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení rezervace.

Hotel Pod Jasany | Spindleruv Mlyn | Speciální nabídka 4 za 3

Speciální nabídka 4 za 3

Ve vybraných termínech od května do června nebo od října do prosince 2023, nabízíme pobyty od neděle do čtvrtka na 4 dny za cenu 3! Informujte se na recepci, zda Váš termín je ten zvýhodněný.
Hotel Pod Jasany | Spindleruv Mlyn | Poznejte naší restauraci

Poznejte naší restauraci

Téměř domácí atmosférou vás překvapí útulná restaurace s 20ti místy u stolu a salónkem s krbem až pro 10 osob. Jídelní lístek obsahuje speciality české a burgundské. Vlastní vinný sklep nabízí nejširší výběr francouzských vín a to nejlepší z moravské produkce.
×

Online rezervace